nhìn vào khuyết điểm của người khác vừa làm hại người khác vừa là hại chính bản thân 1

Để lại ý kiến của bạn