nhiều người tự cho mình thông minh nhưng khi ngẫm ra thì đã mất đi nhiều thứ 1

Để lại ý kiến của bạn