Nhậu và Làm – 9 điều kỳ lạ

(1) Làm Việc thì chả ai ép nhau …

…nhưng nhậu thì ép phải đủ tua đủ chai, thiếu không được!

(2) Làm Việc đi trễ là bình thường,

nhậu tới trễ phạt nghiêm khắc!

(3) Làm Việc trốn về sớm không sao,

nhậu về sớm là vào ba ra bảy, không nói nhiều!

(4) Đi làm đi học kêu mặc đồng phục thì khó chịu,

chứ nhậu là khoái uống chung 1 loại bia với nhau

(5) Khi họp hành cần tranh luận thì im thin thít,

nhậu tranh nhau nói

nhậu và làm – 9 điều kỳ lạ

(6) Làm Việc ai cũng né trách nhiệm,

nhưng nhậu thì phải chia nhau trả cấm đi toa lét trốn!

(7) Làm việc chưa bao giờ gục tại bàn,

nhậu gục tại bàn là chuyện thường!

(8) Công việc gì thì cũng ngại nguy hiểm né tránh,

nhậu vô rồi say xỉn lái xe chả coi cái chết ra gì!

(9) Công việc Đời sống đều gian manh, lừa lọc,

chỉ có vô bàn nhậu là nghiêm túc cấm ăn gian!

Túm lại, chỉ có trong bàn nhậu thì Người Việt Nam mới Văn Minh, Công Bằng, Nghiêm Túc, Trách Nhiệm, Gan Dạ … mà thôi!

Nếu Làm như Nhậu và Nhậu như Làm thì Việt Nam sẽ giàu to!

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn