Nhân quả thế gian

Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, làm tất cả công việc đều có ý nghĩa,

Bạn sẽ thấy cuộc sống thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp.

Bằng như dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa đáng ghét.

Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn.

Thật ra phương pháp tốt nhất để xinh đẹp chính là giữ lấy một nội tâm thanh tịnh và một tinh thần vui vẻ.

Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét.

Thật ra những gì nhận được ở đời này, đều là kết quả mình tạo ra trước đó.

Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau, cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối.

nhân quả thế gian

Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế rất nhiều tiêu cực

Và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng.

Phước báu đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh.

Nếu muốn cuộc đời thuận lợi, chỉ cần khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó,

Dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tương kính với mọi người mọi việc.

Nếu có lòng tin vào nhân quả, sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời.

Vui vẻ kiên trì với những thiện lành hiện tại, để đón một ngày mai tươi sáng nhẹ nhàng.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn