Nhân quả công bằng

Cùng là 1 tảng đá :

1 nửa làm thành tượng Phật .

1 nửa làm thành bậc thang .

Bậc thang không phục hỏi tượng Phật rằng :

“ Chúng ta vốn dĩ cùng là đá, tại sao người ta chà đạp tôi, nhưng lại sùng bái người ?! “

Tượng Phật trả lời :

“ Vì người chỉ chịu 4 nhát dao đã có được hình hài đó, con ta lại trải qua trăm ngàn ngọn dao đục đẽo, đau đớn muôn vàn . “

Lúc đó bậc thang im lặng…

• Cuộc đời con người cũng thế :

– Chịu được hành hạ,

– Chịu được cô đơn

nhân quả công bằng

– Gánh được trách nhiệm,

– Vác được sứ mệnh !

Thì cuộc đời mới có giá trị…

=> Bài học kinh nghiệm;

– Khi nhìn người khác huy hoàng, đừng đố kỵ.. vì họ trả giá nhiều hơn bạn gấp nhiều lần .

– Những gì hôm nay trả giá càng nhiều, Thất vọng bao nhiêu, thì ngày sau sẽ nhận lại được giá trị, hạnh phúc và viên mãn bấy nhiêu.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn