Nhân phẩm

Nhân phẩm tốt là vòng nguyệt quế, sự huy hoàng và là tài sản quý giá nhất của đời người.

Nhân phẩm tốt sẽ tạo ra cho con người địa vị và danh phận trong xã hội.

Nó cũng là tất cả tài sản của con người trên phương diện danh dự cá nhân.

Trước khi làm việc, cần phải làm người, đó là đạo lý bất biến từ cổ chí kim.

Làm người như thế nào không chỉ thể hiện trí tuệ của một người mà còn thể hiện sự tu dưỡng của người đó.

nhân phẩm

Một con người bất luận có thông minh đến đâu, có năng lực đến đâu, điều kiện tốt thế nào,

Nếu không hiểu được cách làm người, nhân phẩm không tốt, sự nghiệp cũng như các mối quan hệ giữa người với người của anh ta trong xã hội cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.

Muốn làm tốt bất cứ việc gì, cũng phải làm người cho tốt đã!

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn