người như thế nào mới có thể làm thành được việc lớn 1

Để lại ý kiến của bạn