người không tranh giành không phải ngốc mà chính là người có phúc 1

Để lại ý kiến của bạn