người không giữ chữ tín sao có chỗ đứng ở thế gian 1

Để lại ý kiến của bạn