người có khí chất cao quý hay không, chỉ cần nhìn vào 6 điểm này là biết rõ 1

Để lại ý kiến của bạn