người ác khẩu tự hại mình, lời nói gió bay nhưng nghiệp không bay 3

Để lại ý kiến của bạn