nghịch cảnh là cơ hội tốt để ta rèn luyện và lớn lên 1

Để lại ý kiến của bạn