ngẩng đầu cần ý chí, cúi đầu cần dũng khí 1

Để lại ý kiến của bạn