nếu không biết 10 lời này, những việc tưởng chừng hữu ích cũng hóa thành không 1

Để lại ý kiến của bạn