nếu còn ôm giữ cố chấp, mong có được thành tựu đều chỉ là vọng tưởng

Để lại ý kiến của bạn