muốn đi xa hãy đi cùng nhau, giúp người khác để cùng vươn lên 2

muốn đi xa hãy đi cùng nhau, giúp người khác để cùng vươn lên

muốn đi xa hãy đi cùng nhau, giúp người khác để cùng vươn lên

Để lại ý kiến của bạn