một số thứ mất đi là để nhường chỗ cho điều tốt đẹp

Một số thứ mất đi là để nhường chỗ cho điều tốt đẹp

Dưới đây chúng tôi xin gửi tới bạn bài viết: Một số thứ mất đi là để nhường chỗ cho điều tốt đẹp. Mời bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ.

Hãy vui lên vì đó là quy luật của cuộc sống!

Mỉm cười vẫy chào những thứ đã hết duyên với bạn.

một số thứ mất đi là để nhường chỗ cho điều tốt đẹp
một số thứ mất đi là để nhường chỗ cho điều tốt đẹp

Giữ lại những kỷ niệm, những bài học để bạn trưởng thành hơn và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp hơn. ^^

​Một số thứ mất đi là để nhường chỗ cho điều tốt đẹp

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn