luôn ghi nhớ điểm tốt của người khác thì phúc khí tự nhiên sẽ đến 1

Để lại ý kiến của bạn