lòng an định mới hiểu được vạn vật, tâm tĩnh lặng mới thấu được lòng người 1

Để lại ý kiến của bạn