làm người nếu giữ được 8 phẩm đức này sẽ phú quý trọn đời tự nhiên đến

Để lại ý kiến của bạn