làm người học được chữ này, ắt cuộc đời phú quý dài lâu1

Để lại ý kiến của bạn