làm người đừng vì một chút lợi nhỏ nhoi mà đánh mất đi nhân cách 1

Để lại ý kiến của bạn