là phụ nữ ráng mà nhét mấy điều này vào đầu, chí ít sẽ bớt khổ đấy 3

Để lại ý kiến của bạn