không tranh luận với người không hiểu lý lẽ

Để lại ý kiến của bạn