không có kẻ bất hạnh, chỉ có người không biết đủ 1

Để lại ý kiến của bạn