không cần may mắn, 3 câu nói sau có thể mang lại phúc đức, lợi lộc cho cả đời người

Để lại ý kiến của bạn