khổ vui tùy theo hoàn cảnh, tùy theo quan niệm của mỗi người 1

Để lại ý kiến của bạn