khi tâm mệt mỏi hãy nghỉ ngơi khi lòng đau khổ hãy buông bỏ

khi tâm mệt mỏi hãy nghỉ ngơi khi lòng đau khổ hãy buông bỏ

khi tâm mệt mỏi hãy nghỉ ngơi khi lòng đau khổ hãy buông bỏ

Để lại ý kiến của bạn