khi người khuyết đức, bất hạnh là không thể tránh khỏi 1

Để lại ý kiến của bạn