khi không có cha mẹ, anh em ai sẽ là người dang tay cứu giúp chúng ta trong cơn hoạn nạn 1

Để lại ý kiến của bạn