khi bị người khác nói xấu đừng chửi bới hay thù hằn bởi cả đời họ cũng không thể bằng bạn

Để lại ý kiến của bạn