khi bế tắc hãy nghĩ đến 8 điều này 1

Để lại ý kiến của bạn