học vấn là quá khứ , năng lực là hiện tại và chỉ nỗ lực học hỏi mới quyết định tương lai 1

Để lại ý kiến của bạn