Hiểu về nhân quả như nào cho đúng

Nhân quả về tương lai của một người giống như một bài toán khó cần tìm ra công thức để giải đáp.

Thế nhưng bạn nên biết, cuộc sống vốn bất công, nhưng luật nhân quả rất công bằng.

Nhân quả dù tốt hay xấu đều tùy thuộc vào con người.

Mỗi cá nhân tự gây tạo nghiệp nhân cho mình và chỉ chờ đợi diễn biến của cái kết.

Cuộc sống của con người thường mắc phải năm loại ham muốn căn bản: ăn ngon, ngủ nghỉ, danh tiếng, sắc đẹp, tiền tài và con người phải sống trong bể tham dục, ưu, bi, khổ, não, bệnh tật.

Trong mỗi thời khắc đã qua, hiện tại đến tương lai là một chuỗi tương tác liên tục.

Những việc làm của chúng ta hôm nay có thể cho biết câu trả lời của ngày mai cho dù không chắc chắn như chúng ta nghĩ.

Nếu chúng ta muốn tận hưởng chuỗi nhân quả cuộc đời theo hướng tốt, tích cực thì không còn gì bằng việc tạo ra một lối sống tốt và lối sống tốt ấy rất cần có nguồn động lực, sự quyết tâm mạnh mẽ của chính bản thân.

Nhân quả đem đến ràng buộc nhưng nhân quả cũng đem đến giải thoát

Mười hai duyên sinh, từ vô minh cho đến lão tử là tiến trình nhân quả.

Mười hai duyên sinh ấy là sợi dây xích trói buộc chúng ta từ những đời sau nữa.

Theo Phật giáo nó có thể chặt đứt bằng trí huệ va soi chiếu thấy sự không có tự tánh của tất cả các pháp.

Như thế chúng ta có thể siêu vượt giải thoát khỏi tiến trình nhân quả.

hiểu về nhân quả như nào cho đúng

Nhân quả là sự thật tương đối và là tiến trình giải thoát.

Thời gian của một đời người cũng rất ngắn ngủi.

Đừng chờ đợi một điều tốt đẹp đến với mình mà phải tự tạo điều tốt đẹp trước đã bằng tất cả sự thành thật.

Khi chúng ta đã có cố gắng rồi thì ít ra cũng sẽ có một nguồn lực tiếp sức cho chúng ta thêm nữa.

Vận may, cơ hội không phải mưa từ trên trời rơi xuống mà chúng ta phải biết phấn đấu, nỗ lực để đạt được nó.

Nhân quả dù tốt hay xấu đều tùy thuộc vào con người.

Mỗi cá nhân tự gây tạo nghiệp nhân cho mình và chỉ chờ đợi diễn tiến của cái kết.

Những việc làm của chúng ta hôm nay có thể cho biết câu trả lời của ngày mai cho dù không chắc chắn như chúng ta nghĩ.

Nếu con người muốn tận hưởng chuỗi nhân quả cuộc đời theo hướng tốt, tích cực thì không còn gì bằng việc tạo ra một lối sống tốt và lối sống tốt ấy rất cần có nguồn động lực, sự quyết tâm mạnh mẽ của chính bản thân mình.

Đức Phật dạy con người phải đi tìm trí tuệ và hãy có lòng từ bi để tiếp tục vận động cho một cuộc sống tích cực.

Nhân quả luôn hiện hữu trong lối sống của con người thông qua hành vi và các mối quan hệ của cá nhân.

Vì vậy chọn một lối sống tốt, chính đáng là một vấn đề hết sức cần thiết đối với tất cả mọi người dù cho có phải trải qua những thời khắc khó khăn gì đi nữa hay phải bắt đầu làm lại cuộc đời.

– Sưu tầm –

Để lại ý kiến của bạn