hãy sửa lại cách nói chuyện của bạn nếu muốn có vận mệnh tốt 1

Để lại ý kiến của bạn