Hãy sống là chính mình

Đừng tự ép mình phải sống vì một ai

Đừng học đổi thay thành một con người khác

Cứ là chính mình, hồn nhiên hay lạnh nhạt

Miệng đời thị phi, ta cứ thế mà đi!

.

.Đừng học dại khờ cũng đừng quá hoài nghi

Chân thật ở lòng người ta lấy gì đong đếm?

Nếu họ cần ta tự đi và tự đến

Nếu họ xa rời, ta chấp nhận, vậy thôi!

hãy sống là chính mình

Đừng học điêu ngoa và giận dữ với đời

Có bao nhiêu năm mà buồn sầu, ảo não?

Có bao nhiêu năm mà chạy theo cơm áo?

Buông bỏ ước mơ mình

Vì một thoáng hư vinh!

.

Đừng học dối lừa cũng đừng học cả tin

Đời bạc với mình đâu một ngày hai bữa

Cũng là lời nói người ta cho là hứa

Như gió thoảng qua mình và nặng tựa như mây…

Ta chẳng bao giờ tin thứ giống mây bay!

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn