hãy luôn kính trọng cha mẹ của bạn khi họ về già, bởi vì

Để lại ý kiến của bạn