hãy là một người tốt thông minh 1

Để lại ý kiến của bạn