hãy học cách chấp nhận thiệt thòi, ông trời sẽ bù đắp cho bạn 1

Để lại ý kiến của bạn