gặp lúc sa cơ đừng bi lụy, trời sinh ra ta ắt có chỗ để dùng 1

Để lại ý kiến của bạn