được mất trong đời là mây khói, sao còn day dứt mãi khổ tâm 1

Để lại ý kiến của bạn