Đừng tuyệt vọng

Có đôi lúc bạn gặp nhiều trắc trở…

Đừng nhìn đời qua lăng kính màu đen,

Đừng cố tìm quên qua những chất men,

Đừng hủy hoại tương lai đang phía trước.

Hãy nhớ đến nhiều mãnh đời bạc phước,

Mà chúng ta từng chứng kiến hàng ngày,

Có những người mất hết cả chân tay…

Họ vẫn sống, niềm tin không đánh mất.

đừng tuyệt vọng

Có những người thân thể đầy bệnh, tật;

Những người mà cuộc sống tính từng ngày,

Vẫn biết rằng sẽ chết trong nay – mai…

Họ vẫn sống, lạc quan không bi lụy.

So với họ những gì ta gặp phải,

Chẳng là gì? Sao cứ mãi u hoài?

Cứ khổ sầu chẳng nghĩ đến ngày mai,

Cuộc sống này không có gì tuyệt đối.

Hãy vui lên… đừng bao giờ lạc lối,

Đừng bao giờ tuyệt vọng – bạn tôi ơi !

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn