đừng tự an ủi mình rằng giàu hay nghèo đều do số phận nữa

Để lại ý kiến của bạn