Dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái

Để lại ý kiến của bạn