Dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái 04

Dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái

Dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái

Để lại ý kiến của bạn