đời người tích bao nhiêu đức thì sẽ có bấy nhiêu phúc phận 1

Để lại ý kiến của bạn