đời người ngắn ngủi, sắc đẹp rồi cũng lụi tàn theo năm tháng 1

Để lại ý kiến của bạn