Đời người là 3 giai đoạn Tuổi trẻ nhìn xa, trung niên nhìn thấu, lão niên xem nhẹ 2

Để lại ý kiến của bạn