đời ngắn ngủi đừng vì người không xứng đáng mà làm những việc không đáng 1

Để lại ý kiến của bạn