Đi tìm sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại

1. Dũng cảm thay đổi >< Sợ phải thay đổi.

2. Mong muốn những người khác thành công >< Ngấm ngầm mong những người khác thất bại

3. Tràn trề niềm vui >< Ngùn ngụt tức giận.

4. Dám chịu trách nhiệm trước thất bại của bản thân >< Đổ lỗi cho những người khác về thất bại của mình.

5. Thảo luận về các ý tưởng >< Buôn chuyện về mọi người.

6. Chia sẻ dữ liệu và thông tin >< Giấu giếm dữ liệu và thông tin.

7. Trao cho mọi người niềm tin vào chiến thắng >< Đánh mất niềm tin với người khác.

8. Thiết lập các mục tiêu và kế hoạch cuộc sống >< Không đặt mục tiêu gì hết.

đi tìm sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại

9. Viết nhật ký công việc >< Nói rằng bạn viết nhật ký công việc nhưng không làm gì cả.

10. Đọc sách báo mỗi ngày >< Xem TV mỗi ngày.

11. Điều hành từ góc độ chuyển đổi >< Điều hành từ góc độ giao dịch.

12. Liên tục học hỏi >< Tự bằng lòng với bản thân.

13. Khen ngợi người khác >< Phê bình người khác.

14. Tha thứ cho người khác >< Khư khư giữ mối hiềm khích.

15. Lên danh sách những gì mà bạn muốn “Trở-Thành” >< Không biết điều mình thật sự muốn.

16. Biết ơn những người xung quanh >< Không đánh giá cao mọi người.

-Sưu tầm-

Để lại ý kiến của bạn